صفحه اصلی / تماس با درتک

تماس با درتک

دفتر فروش درتک:

تهران، میدان آرژانتین، خ الوند، پلاک ۴۱

کارخانه درتک:

ایران، تبریز، جاده صوفیان، شهرک سرمایه گذاران خارجی، خ آسیا ۴، پلاک ۶۲

تماس با درتک